ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1374/02/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي