قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها

مصوب 1380/01/22 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1380/01/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:3458 تاریخ ابلاغ:1380/02/09
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1380/03/01
شماره روزنامه رسمي:16364 تاریخ روزنامه رسمي:1380/02/16
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه وزارتخانه ها

گیرندگان رونوشت


اداره كل قوانين و مقررات كشور
دبير خانه تشخيص مصلحت نظام
روزنامه رسمي