قانون استفساريه بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات‌ درماني - مصوب 3/ 8/ 1373

مصوب 1377/01/25 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1377/01/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:3541 تاریخ ابلاغ:1377/02/05
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1377/03/04
شماره روزنامه رسمي:15492 تاریخ روزنامه رسمي:1377/02/19
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


اداره كل قوانين و مقررات كشور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
روزنامه رسمي
دفتر مقام معظم رهبري
كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور
دفتر رئيس جمهور
مجمع تشخيص مصلحت نظام
دفتر رئيس قوه قضائيه
ديوان محاسبات
اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي
دفتر هيأت دولت
اداره كل حقوقي
اداره كل امور مجلس