آيين نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۹ /۷ /۱۳۷۳ با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب ‌نامه شماره.۱۶۶۳۲ /ت۳۰ هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) به استناد بند (‌د) ماده (۴) قانون "‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ‌اسلامي ايران" ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و با عنايت به تاييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، آيين‌ نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ‌جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين ‌نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,07,09

ماده ۱ ـ اداره اماكن عمومي منطقه ويژه انتظامي منطقه آزاد در اجراي وظايف محول، نظارت و اجراي مقررات مربوط به اماكن عمومي منطقه آزاد را بر اساس ‌اين آيين ‌نامه بر عهده دارد.

ماده ۲ ـ اماكن و مؤسسات موضوع اين آيين ‌نامه به شرح زير است:
۱ ـ هتل ‌ها، ۲ ـ مسافرخانه‌ ها، ۳ ـ رستوران‌ ها، ۴ ـ پانسيون ‌ها، ۵ ـ سلف سرويس ‌ها، ۶ ـ قهوه ‌خانه‌ ها، ۷ ـ اغذيه ‌فروشي ‌ها، ۸ ـ چلوكبابي ‌ها، ۹ ـ بوفه‌ سينماها و تئاترها، ۱۰ ـ كافه ترياها، ۱۱ ـ كافه قنادي ها، ۱۲ ـ آرايشگاه‌ ها، ۱۳ ـ آموزشگاه‌ هاي رانندگي، ۱۴ ـ فروشگاه ‌هاي جرايد و نشريات داخلي و خارجي،۱۵ ـ موسسات باركشي شهري، ۱۶ ـ عكاسي‌ ها، ۱۷ ـ فروشگاه‌ هاي اتومبيل، ۱۸ ـ موسسات تبليغاتي و توليد كنندگان فيلم‌ هاي تبليغاتي، ۱۹ ـ تعميرگاه ‌هاي ‌اتومبيل و اتوسرويس ‌ها، ۲۰ ـ پاركينگ‌ ها، ۲۱ ـ موسسات توريستي و كرايه ‌دهي اتومبيل‌ ها (‌آژانس‌ ها)، ۲۲ ـ بنگاه ‌هاي مسافري، ۲۳ ـ كتاب ‌فروشي ‌ها، ۲۴ ـ ‌بنگاه‌ هاي معاملاتي، ۲۵ ـ كارگاه ‌هاي تعويض روغن و پنچرگيري و لاستيك، ۲۶ ـ مؤسسات تاكسي ‌بار، ۲۷ ـ كليشه و گراورسازي ‌ها، ۲۸ ـ فروشگاه‌ هاي لوازم‌ يدكي اتومبيل، ۲۹ ـ چايخانه‌ ها، ۳۰ ـ سمساري و امانت‌ فروشي ‌ها، ۳۱ ـ تالارهاي پذيرايي، ۳۲ ـ محل فروش اشياي عتيقه و مصنوعات دستي، ۳۳ ـ سوپر‌ماركت‌ ها و محل عرضه مواد پروتئيني، ۳۴ ـ اوزاليد و فتوكپي، ۳۵ ـ خياطان و فروشندگان لباس، پوشاك و بوتيك‌ ها، ۳۶ ـ موسسات كرايه جراثقال ‌هاي ثابت ‌بندري و متحرك، ۳۷ ـ شركت‌ هاي خصوصي، ۳۸ ـ مهد كودك‌ ها، ۳۹ ـ چلوخورشتي‌ ها، ۴۰ ـ طباخي ‌ها، ۴۱ ـ تعميرگاه ‌هاي موتورسيكلت و دوچرخه، ۴۲ ـ سينماها و تماشاخانه ‌ها، ۴۳ ـ كارگاه ‌هاي اوراق اتومبيل، ۴۴ ـ كارگاه‌ هاي نقاشي اتومبيل باربري، ۴۵ ـ استوديوها، ۴۶ ـ طلا و جواهرفروشي‌ ها، ۴۷ ـ ‌موسسات نشر و طبع.

تبصره ـ هر نوع امكنه يا موسسات مشابه ديگر كه در آينده داير شود، بنا به تشخيص سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات اين آيين ‌نامه خواهد بود.

ماده ۳ ـ مرجع صادركننده پروانه واحدهاي صنفي در منطقه آزاد سازمان همان منطقه مي‌ باشد كه پس از تشكيل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده ۲ از اداره ‌اماكن عمومي منطقه ويژه انتظامي استعلام نظر نموده و پس از تعيين صلاحيت نسبت به صدور پروانه اقدام مي ‌كند.

تبصره ـ بررسي صلاحيت فردي اتباع خارجي هنگام صدور مجوز، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۴ ـ اداره اماكن عمومي منطقه موظف است از زمان دريافت تقاضاي واحد صنفي ظرف ۱۵ روز امور مربوط به بررسي صلاحيت فردي را انجام و نظريه‌ قطعي را كتباً، به سازمان منطقه آزاد اعلام كند.

ماده ۵ ـ چنانچه صاحبان پروانه اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلي واحد خود را به ديگري واگذار نمايند بايستي فرد مزبور را با ذكر ‌مشخصات براي تعيين صلاحيت فردي به اداره اماكن منطقه ويژه معرفي كنند.

ماده ۶ ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان امتياز و يا مديران اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ آيين ‌نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماكن‌عمومي تخلف كند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر اساس سياست ‌ها منطقه آزاد نسبت به لغو موقت يا دايم ‌پروانه اقدام كرده و ساير اقدامات مقتضي را به عمل آورد.

ماده ۷ ـ صاحبان پروانه‌هاي اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بايد مشخصات كامل كاركنان خود را همراه با مدارك لازم به اداره اماكن عمومي منطقه اعلام كنند.

ماده ۸ ـ كليه كاركنان و مستخدمان اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بايستي داراي كارت بهداشت از مرجع ذيصلاح باشند.

ماده ۹ ـ صاحبان پروانه ‌ها هتل ‌ها و مسافرخانه‌ ها، پانسيونها و ساير اماكن مشابه موظفند در قبال اموالي كه از طرف واردين و مسافرين به مكان‌هاي مزبور، به ‌آنان سپرده مي ‌شود رسد كتبي بدهند.

ماده ۱۰ ـ صاحبان پروانه ‌هاي كليه اماكن عمومي مكلفند آن دسته از مواد اين آيين‌ نامه و اعلاميه‌ هاي اداره اماكن عمومي منطقه آزاد را كه در ارتباط با نوع كار آن ‌مكان مي ‌باشد براي واردين در محل مناسب به زبان فارسي و خارجي نصب كنند.

ماده ۱۱ ـ در صورتي كه مسافري در اماكن فوت كند صاحب امتياز يا مدير موسسه بايد بلافاصله مراتب را كتباً با ذكر مشخصات شخص متوفي و شماره اتاق به‌اداره اماكن عمومي منطقه آزاد اعلام كند و تا ورود ماموران ذيصلاح انتقال متوفي بايد بسته باشد و كسي وارد آن نشود.

ماده ۱۲ ـ به منظور تامين بهداشت محيط منطقه صاحبان پروانه‌ هاي اماكن عمومي مكلفند در صورتي كه مسافر يا مستخدمي مشكوك به دارا بودن امراض ‌واگير و عفوني از قبيل و با، طاعون، جذام، ايدز و امثال آن باشد، مراقبت را با ذكر مشخصات بيمار به نزديكترين مركز بهداشتي منطقه آزاد و اماكن منطقه اطلاع ‌دهند.

ماده ۱۳ ـ صاحبان پروانه‌ها اماكن مسافري و پانسيون‌ ها بايد دفتري طبق نمونه اداره اماكن عمومي منطقه آزاد براي ورود و خروج مسافران تهيه و نام و نشاني ‌كامل آنان را در آن دفتر قيد نموده و مشخصات و تاريخ ورود و خروج آن را مطابق نمونه اعلاميه ‌اي كه از طرف اداره اماكن عمومي منطقه داده مي‌ شود تنظيم و ‌اول وقت روز بعد به اداره مذكور تسليم كنند.

ماده ۱۴ ـ صاحبان پروانه ‌هاي اماكن عمومي و پانسيون ‌ها مكلفند تابلوي شماره اتاق‌ ها را در محل مناسبي در مدخل امكنه خود نصب نمايند.

ماده ۱۵ ـ صاحبان امتياز هتل ‌ها و مسافرخانه‌ ها و پانسيون‌ ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصي كه به سن قانون نرسيده و بدون سرپرست هستند و ‌قصد اقامت در امكنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به امكان عمومي منطقه آزاد اعلام كنند.

ماده ۱۶ ـ پروانه كساني كه مرتكب يكي از موارد زير شده باشد در انجام آن معاونت يا مشاركت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال مي ‌شود تا ‌نسبت به ابطال موقت يا دايم آن اقدام شود.

الف ـ تشكيل جلسات در محل امكنه عمومي براي مقاصد سوء و خلاف قانون عليه دولت و امنيت كشور.

ب ـ تهيه و فراهم كردن موجبات تسهيل خريد و فورش مواد افيوني و مواد مخدر و استعمال آنها و ساير امور غير مشروع.

ج ـ طرح ‌ريزي و توطئه براي انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت، خريد و فروش و نگهداري اموال مسروقه.

ماده ۱۷ ـ قبول و اسكان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امكنه عمومي ممنوع مي‌ باشد.

ماده ۱۸ ـ به منظور آسايش عمومي و رعايت حال ديگران ايجاد صداهاي ناهنجار و اداي الفاظ ركيك و انجام اعمال زشت و حركاتي كه موجب سلب آسايش ‌ديگران و يا ضرر به اموال عمومي شود ممنوع است و صاحبان پروانه‌ هاي اماكن عمومي مكلفند مختلف با را به ماموران انتظامي معرفي كنند.

ماده ۱۹ ـ درجه ‌بندي و تعريف هر يك از اماكن عمومي به وسيله سازمان هر منطقه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ براي امكان عمومي منطقه حتي ‌الامكان بايد نام يا مضامين مناسب انتخاب و با زبان فارسي و در صورت لزوم با زبان خارجي در زير آن روي تابلو‌نوشته شود.

ماده ۲۱ ـ نگهداري و انبار كردن مواد ناريه در اماكن عمومي ممنوع است.

ماده ۲۲ ـ در كليه اماكن عمومي وسايل مقدماتي آتش ‌نشاني طبق استاندارد آتش ‌نشاني منطقه بايد مهيا باشد تا به موقع مورد بهره‌ برداري قرار گيرد.

ماده ۲۳ ـ از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين آيين ‌نامه، كليه مقررات و ضوابط مغاير با آن ملغي است.

اين تصويب ‌نامه در تاريخ ۱۷ /۸ /۱۳۷۳ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور