بخشنامه بانك سپه درخصوص اصلاحيه بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت)

مصوب 1402/06/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير


متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0