اعلان وزير عدليه راجع به دفاتر اسناد رسمي شهر مهاباد (ساوجبلاغ مكري)

مصوب 1314/11/26 وزير عدليهتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير


نمره 21063 ـ 35054                                              26/11/1314

اعلان وزير عدليه راجع به دفاتر اسناد رسمي شهر مهاباد (ساوجبلاغ مكري)

براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند كه از تاريخ اول اسفند ماه 1314 هر يك از معاملات ذيل كه در شهر مهاباد (ساوجبلاغ مكري) واقع مي‌شود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين قبيل معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكم و ادارات ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد:

1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

2ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شركتنامه.

ضمناً خاطر نشان مي‌كند كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجعه به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافي‌السابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور به عمل آمده باشد خواه بعد.

وزير عدليه

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0