بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1401/06/22 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1401,06,22

پيرو بخشنامه هاي شماره 15 /1400 /210 مورخ 8 /3 /1400، 85 /99 /210 مورخ 12 /11 /1399، شماره 78 /99 /210 مورخ 27 /10 /1399، شماره 59 /99 /210 مورخ 14 /8 /1399 و شماره 9 /99 /210 مورخ 20 /1 /1399 به پيوست تصوير اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 98602 مورخ 24 /5 /1401 كه به امضاي وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش رسيده است، مبني بر اينكه عبارات " موسسه انجمن خيريه اتيسم ايران، بنياد نيكوكاري خدام الحسين (ع)، مجتمع فرهنگي تربيتي بقيه الله (عج)، انجمن مددكاري امام زمان (عج)، موسسه خيريه مددكاري امام زمان (عج) – تهران، موسسه انوار آفتاب كوثر جميل، قرارگاه هاي مردمي بسيج خاتم الانبياء، قرارگاه هاي مردمي بسيج امام حسن مجتبي (ع)، موسسه فرهنگي هنري ياوران فرهنگ و پيشرفت، بنياد جهادي مهرالرضا (ع) و مؤسسه مطالعات راهبردي تعليم و تربيت برهان" بعد از عبارت "موسسه خيريه حضرت زينب (س) در منطقه آزاد كيش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداري" اضافه مي گردد، جهت اجرا ابلاغ مي شود.

داود منظور

ص 2 ص 3 ص 4