بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت نيرو موتور سامان

مصوب 1401/06/21 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت نيرو موتور سامان   
مصوب 1401,06,21

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 140640 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن تجارت موضوع نامه شماره 543 /01 مورخ 25 /5 /1401 شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا، بهمراه يك جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري مدل GALAXY NA249CC طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت نيرو موتور سامان به شناسه ملي 14005353953 و به ميزان 06 /20 درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريورماه سال 1401 مي باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

نامه شماره 140640 /60 مورخ 7 /6 /1401 نامه شماره 543 /01 مورخ 25 /5 /1401