بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت مربوط به شركت توسن محركه شرق

مصوب 1401/06/20 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت مربوط به شركت توسن محركه شرق
مصوب 1401,06,20

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 140647 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره 39734 - 01 الي 39736 - 01 مورخ 26 /5 /1401 شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت سه رديف 125 و 150 و 200 مدلTEKNO طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت توسن محركه شرق به شناسه ملي 14006832416 و به ميزان اعلامي درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريورماه سال 1401 مي باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه