بخشنامه گمرك در خصوص موافقت كلي با واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل

مصوب 1400/08/29 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص موافقت كلي با واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل
مصوب 1400,08,29

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 174074 /60 مورخ 21 /07 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به صورتجلسه مورخ 18 /07 /1400 كميته ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع موافقت كلي واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل مبني بر «با عنايت به تصميم بند (1) صورتجلسه فوق و به استناد بند (3) ماده (42) آيين نامه مذكور «واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل ذيل رديف تعرفه 8426 با قدمت سال ساخت حداكثر 10 سال در صورت ارائه گواهي انطباق مبدا (COI) از شركت هاي بازرسي داراي صلاحيت مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران (در زمان ترخيص) با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مقررات و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط و درج عبارت غيرقابل شماره گذاري در پروانه هاي گمركي توسط گمرك ايران صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع است» بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق كارت پيله وري و مرزنشيني ممنوع و اقلام مشمول ضوابط فني واردات خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج است» جهت آگاهي و اقدام لازم با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد، در ضمن لزوم اخذ كد رهگيري صادره توسط بانك و دقت در تعيين تعرفه و سال ساخت كالا نيز تاكيد مي گردد.

علي وكيلي
مدير كل دفتر واردات