بخشنامه گمرك در خصوص سري عمليات STOP مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي

مصوب 1400/07/11 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص سري عمليات STOP مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي
مصوب 1400,07,11

باسلام و احترام،
پيرو نامه شماره 802655 مورخ 22 /6 /1400 به پيوست تصوير نامه شماره 874309 مورخ 6 /07 /1400 دفتر همكاري هاي بين الملل در خصوص سري عمليات Stop مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي منضمٌ به خبرنامه شماره 18 مورخ 27 /9 /2021 مركز عمليات مستقر در سازمان جهاني گمرك در ارتباط با Stopll با تمركز بر كالاهاي دارويي و بهداشتي تقلبي و غيرقانوني ارسال مي گردد.
با توجه به ضرورت كسب اطلاعات و لزوم بهره گيري از اطلاعات در جهت به روزرساني شاخص هاي ريسك و هشدارهاي جهاني استفاده محسوس و ملموس قاچاقچيان از مسيرهاي پست پيشتاز و خدمات PIC EXPRESS و اهميت روزافزون قاچاق N.P.Ss (روان گردان هاي جديد) و آشنايي بيشتر با اين مواد، اشتراك گذاري اطلاعات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و مي توان در كنترل هاي داخلي توليد، فروش و توزيع مجدد كمك نمايد.
با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه نقل و انتقال اطلاعات مرتبط با كشفيات، نحوه جاسازي، شگردهاي جديد، اشكال مواد مخدر جديد، آسيب شناسي و بهره گيري از بانك هاي اطلاعاتي و ... به شكل مطلوب انجام نمي پذيرد؛ خواشمند است دستور فرماييد در جهت تقويت بنيه كنترلي گمركات كشور، دستور فرماييد نسبت به ارسال سريع اطلاعات و فيلم و عكس با كيفيت مناسب متضمّن نحوه جاسازي، صورتجلسه و... در خصوص موارد معنوعه به اين مركز اقدام لازم بعمل آورند.

رضا گلي مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته