اصلاح مصوبه شماره 128053/ت55665هـ مورخ 1397/09/28 راجع به «ورود و ترخيص (10) دستگاه خودرو آمبولانس مدل بنز اسپرينتر (515) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»

مصوب 1398/01/11 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح مصوبه شماره 128053/ت55665هـ مورخ 1397/09/28 راجع به «ورود و ترخيص (10) دستگاه خودرو آمبولانس مدل بنز اسپرينتر (515) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»
مصوب 1398,01,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 8668 /هـ ب 11 /2 /1398 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه 11 /1 /1398 به پيشنهاد شماره 175213 /38044 مورخ 26 /12 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در تصويب نامه شماره 128053 /ت55665هـ مورخ 28 /9 /1397، عبارت هاي "تيپ سي" و "براي تردد در محدوده منطقه" به ترتيب بعد از واژه "آمبولانس" و عبارت "با پلاك منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0