اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان ناظران انتخابات موضوع تصويب نامه شماره 137196/ت40013هـ‌ با اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 138137/ت58342هـ‌ مورخ 15 /11 /1399

مصوب 1402/06/08 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير


متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0