قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

مصوب 1392/03/19 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
مصوب 1392,03,19

ماده واحده ـ عنوان قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب۱/۳/۱۳۸۶ كه در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شده است، به «قانون تجميع انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري» تغيير مي‌يابد و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ پايان دوره سوم و شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران يك ماه پس از آغاز دوره يازدهم رياست جمهوري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني