تعيين آقايان اسدالله عليزاده، وحيد جلال زاده، محبت رئيسي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو و تمديد عضويت آقاي محمدجعفر عليزاده در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي

مصوب 1390/10/06 نمايندگان ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين آقايان اسدالله عليزاده، وحيد جلال زاده، محبت رئيسي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو و تمديد عضويت آقاي محمدجعفر عليزاده در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي
مصوب 1390,10,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، ‌لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن مصوبه ، وضعيت موقت مي باشد.

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

1 - ‏آقاي اسد الله عليزاده براي مدت سه سال به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو تعيين مي شود.

2 - آقاي وحيد جلال زاده براي مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو تعيين مي شود.

3 - ‏آقاي محبت رئيسي براي مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو تعيين مي شود.

4 - ‏عضويت غيرموظف آقاي محمد جعفر عليزاده در هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي براي مدت سه سال ديگر تمديد مي شود.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0