تعيين و جايگزيني هيأت مديره سازمان مناطق آزاد اروند و انزلي

مصوب 1390/05/15 نمايندگان ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏نهاد رياست جمهوري

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در جلسه مورخ 15 /5 /1390 ‏شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

1 - ‏آقاي بهروز حسيني فر براي مدت سه سال به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد اروند تعيين مي شود.

2 - ‏آقاي مهدي سعادتي براي عضويت در هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي، جايگزين آقاي روح الله قهرماني چابك مي شود.

3 - ‏آقاي عباس معمار نژاد براي عضويت در هيئت مديره سازمان منطقه آزاد اروند، جايگزين آقاي اردشير محمدي مي شود.

4 - ‏آقاي حميد صافدل براي عضويت در هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي، جايگزين آقاي بابك افقهي مي شود.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0