تعيين اعضاء غيرموظف هيئت مديره سازمان مناطق آزاد چابهار، كيش و انزلي

مصوب 1390/02/14 نمايندگان ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور
موضوع اصل 127 قانون اساسي
بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏ ‏نهاد رياست جمهوري

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

1 - ‏آقاي شهباز يزداني به مدت سه سال به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار تعيين مي گردد.

2 - ‏آقاي افضل عليزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش، جايگزين آقاي سيد محمود رضا حسيني مي شود.

3 - ‏آقاي عليرضا موحدي به مدت سه سال به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي جايگزين آقاي سيد محمودرضا حسيني مي شود.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0