موظف نمودن وزارت كشور به اجراي طرحهاي بهبود شهري در استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1387/10/12 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت كشور به اجراي طرحهاي بهبود شهري در استان سيستان و بلوچستان
مصوب 1387,10,12

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/10/12 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيل شد، موافقت نمود:
وزارت كشور موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال براي اجراي فعاليت هاي مندرج در جدول زير در سال 1387:


پروژه

كمك بلاعوض براي اجراي طرحهاي عمراني شهري شهرهاي بندري و مرزي

كمك به شهرداريهاي استان

وام قرض الحسنه به طرحهاي سود آور شهرداريهاي استان

كمك به دهياريهاي استان با اولويت شهرهاي كويري و بياباني


تبصره- توزيع اعتبار فوق با نظر استاندار و وزير كشور خواهد بود.

2- اختصاص يكصد و پنجاه (150) تاكسي براي جايگزيني و توسعه ناوگان حمل و نقل شهري، يكصد و شصت (160) دستگاه ون، (60) دستگاه اتوبوس و (40) دستگاه ميني بوس با همكاري كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت.

3- صدور اجازه تردد سيصد (300) كاميون با پلاك منطقه آزاد مطابق با ضوابط استاندارد از منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار به مرز ميلك تحت نظر استاندار.

4- اختصاص مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال به منظور كمك به خريد ماشين‌آلات براي شهرداريها و دهياريهاي استان با همكاري كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت.

5- مساعدت در واگذاري رايگان و انتقال سند زميني به مساحت پنجهزار (5000) متر مربع به وزارت امور خارجه.

6- بررسي تبديل مرز پيشين به مرز مجاز زميني و ارايه نتيجه به هيئت وزيران ظرف يك ماه.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0