تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي

مصوب 1387/09/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي
مصوب 1387,09,14

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/9/14 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1ـ مناطق شهيد كسايي تبريز، دامنه سهند تبريز، حاشيه سد شهيد مدني، دره علي آباد، قلعه چاي و قلعه بختك ليلان شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي­شوند.
2ـ اين تصويب‌نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور