جايگزين شدن آقايان جواد معصومي، بهروز حسيني فر و محمد مخبر براي مدت سه سال به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد اروند به جاي آقايان محمدرمضان احمدي، اصغر وحدي و زنده ياد محمد مفيد

مصوب 1387/03/08 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

جايگزين شدن آقايان جواد معصومي، بهروز حسيني فر و محمد مخبر براي مدت سه سال به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد اروند به جاي آقايان محمدرمضان احمدي، اصغر وحدي و زنده ياد محمد مفيد
مصوب 1387,03,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن مقرره، وضعيت موقت است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.

هيات وزيران درجلسه مورخ 8 /3 /1387 بنابه پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- تصويب نمود:
آقايان جواد معصومي، بهروز حسيني فر و محمد مخبر براي مدت سه سال به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد اروند، جايگزين آقايان محمد رمضان احمدي، اصغر وحدي و زنده ياد محمد مفيد مي شوند.

پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0