تصويب نامه در مورد تعيين منطقه هاي نمونه گردشگري ملي در استان آذربايجان شرقي

مصوب 1385/04/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در مورد تعيين منطقه هاي نمونه گردشگري ملي در استان آذربايجان شرقي
مصوب 1385,04,22

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1385 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيل شد،به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:

1 ـ منطقه هاي جزيره اسلامي ، كندوان (اسكو)، قلعه دره سي، كليبر، پيام مرند، قره قشون (بناب)، شورسو (ملكان)، سد علويان (مراغه)، ليقوان (تبريز)، ساحل ارس ( جلفا)، بندر رحمانلو (عجب شير)، كندوان ( ميانه)، قوري گل (بستان آباد)، سد ستارخان (اهر)، چيچكلو( ورزقان)، قرمزي گل (آذرشهر)، آب گرم اسب فروشان (سراب)، آب گرم پيرسقا (چار اويماق)، بر نبد (هريس)و قلعه ضحاك (هشترود) در استان آذربايجان شرقي به عنوان منطقه هاي نمونه گردشگري ملي تعيين مي شوند.

2 ـ اين تصويب نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص منطقه هاي چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور