الحاق متني به عنوان تبصره 2به ماده 16آيين نامه راهنمايي ورانندگي مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1384/09/24 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

الحاق متني به عنوان تبصره 2به ماده 16آيين نامه راهنمايي ورانندگي مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1384,09,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا، 15 روز پس از انتشار است.
*)به موجب بند (111) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران درجلسه مورخ 24 / 9 / 1384 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيل گرديد به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تبصره ماده (16) ‌آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 27115 / ت 94ك مورخ 22 / 8 / 1373 به عنوان تبصره (1) تعيين و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق مي‌گردد:
«خودرو‌هاي سواري كه از طريق منطقه آزاد چابهار وارد كشور مي‌شوند تا سقف يكصد دستگاه با تأييد نيروي انتظامي مي‌توانند تا منطقه نيك‌ شهر تردد نمايند.»

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس ‌جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0