}

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/10/03 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران