عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 152787

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 رأي شماره1416هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي وكنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي كه متضمن مخالفت بادرخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان باالزامي نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح مجريان براي ساختمانهاي زيرشش طبقه توسط كارفرمايان است،ابطال شد 1401/8/17 دیوان عدالت اداری
2 بخشنامه گمرك درخصوص تمديد عوارض صادراتي گوجه فرنگي 1401/11/12 گمرك ايران
3 بخشنامه گمرك درخصوص ارزيابي و بررسي دقيق اسناد در رابطه با اظهار و ترخيص محصول نونيل ساليسيل الدوكسيم با ساير كدهاي تعرفه اي غير مرتبط 1401/11/10 گمرك ايران
4 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/10 گمرك ايران
5 بخشنامه گمرك درخصوص صورتجلسه مورخ 19 دي 1401 كارگروه اقتصادي واردات خودرو د رمورد تعيين سود بازرگاني علي الحساب خودرو 1401/11/08 گمرك ايران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبه درمورد معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي بابت ورود ارز ( اعم از اسكناس و حواله) 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
7 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص پذيرش هزينه پرداختي بابت بيمه هاي درمان تكميلي به شركت هاي بيمه براي جبران هزينه هاي درمان كاركنان در حساب مالياتي 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
8 بخشنامه گمرك درخصوص موضوع ساماندهي محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/05 گمرك ايران
9 بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات ذغال قالبي 1401/11/05 گمرك ايران
10 مصوبات يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 10 /10 /1401 1401/11/05 ستاد ملي مقابله با كرونا
11 اصلاح عبارت ( خودروي سواري توليد داخلي ) به صورت عبارت ( خودروي توليد داخل ) در تصويبنامه شماره 139298/ت64054 ه مورخ 7 آبان 1401 1401/11/05 دبيرهيأت دولت
12 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 30 تصويب نامه هيات وزيران كه عدم مغايرت آنها با قوانين محرز شده 1401/11/05 رییس مجلس
13 مصوبات سي و نهمين جلسه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي 1401/11/04 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
14 بخشنامه گمرك در خصوص آيين نامه اجرايي هيات وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 1401/11/02 گمرك ايران
15 اختصاص مبلغ 500000000000 ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي 1401/11/02 هيات وزيران
16 موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و جمهوري سيشل 1401/11/02 هيات وزيران
17 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 153843/ت 60032هـ مورخ 24 آبان 1401 1401/11/01 رییس مجلس
18 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 155380/ت60595هـ مورخ 26 آبان 1401 موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (65) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران». 1401/11/01 رییس مجلس
19 بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص ارسال فهرست شركتهاي زير مجموعه وزارت / شرك/ بانك / موسسات انتفاعي وابسته به دولت 1401/11/01 خزانه داري كل كشور
20 تخصيص هفتصد و يازده ميليارد ريال به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري به منظور مديريت و عمليات پايدارسازي روستاي افسرآباد شهرستان اردل در مواجه با پديده زمين لغزش 1401/10/28 هيات وزيران
21 اصلاح تصويب نامه شماره 168258 /ت60457هـ مورخ 13 /09 /1401 [با موضوع تعيين كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)] 1401/10/28 هيات وزيران
22 آيين نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران 1401/10/28 هيات وزيران
23 تعيين شرح مجاز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور 1401/10/28 هيات وزيران
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص مواد (28) و (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون ماليات هاي مستقيم 1401/10/28 سازمان امور مالياتي
25 اصلاح تصويب نامه شماره 166051/ت 60460هـ مورخ 9 آذر 1401 موضوع پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 1401/10/28 هيات وزيران
صفحه از 6112 یافته ها در هر صفحه