عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 152787

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 رأي شماره1416هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي وكنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي كه متضمن مخالفت بادرخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان باالزامي نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح مجريان براي ساختمانهاي زيرشش طبقه توسط كارفرمايان است،ابطال شد 1401/8/17 دیوان عدالت اداری
2 بخشنامه گمرك درخصوص تمديد عوارض صادراتي گوجه فرنگي 1401/11/12 گمرك ايران
3 بخشنامه گمرك درخصوص ارزيابي و بررسي دقيق اسناد در رابطه با اظهار و ترخيص محصول نونيل ساليسيل الدوكسيم با ساير كدهاي تعرفه اي غير مرتبط 1401/11/10 گمرك ايران
4 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/10 گمرك ايران
5 بخشنامه گمرك درخصوص صورتجلسه مورخ 19 دي 1401 كارگروه اقتصادي واردات خودرو د رمورد تعيين سود بازرگاني علي الحساب خودرو 1401/11/08 گمرك ايران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص پذيرش هزينه پرداختي بابت بيمه هاي درمان تكميلي به شركت هاي بيمه براي جبران هزينه هاي درمان كاركنان در حساب مالياتي 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
7 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبه درمورد معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي بابت ورود ارز ( اعم از اسكناس و حواله) 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
8 بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات ذغال قالبي 1401/11/05 گمرك ايران
9 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 30 تصويب نامه هيات وزيران كه عدم مغايرت آنها با قوانين محرز شده 1401/11/05 رییس مجلس
10 مصوبات يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 10 /10 /1401 1401/11/05 ستاد ملي مقابله با كرونا
11 بخشنامه گمرك درخصوص موضوع ساماندهي محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/05 گمرك ايران
12 اصلاح عبارت ( خودروي سواري توليد داخلي ) به صورت عبارت ( خودروي توليد داخل ) در تصويبنامه شماره 139298/ت64054 ه مورخ 7 آبان 1401 1401/11/05 دبيرهيأت دولت
13 مصوبات سي و نهمين جلسه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي 1401/11/04 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
14 موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و جمهوري سيشل 1401/11/02 هيات وزيران
15 بخشنامه گمرك در خصوص آيين نامه اجرايي هيات وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 1401/11/02 گمرك ايران
16 اختصاص مبلغ 500000000000 ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي 1401/11/02 هيات وزيران
17 بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص ارسال فهرست شركتهاي زير مجموعه وزارت / شرك/ بانك / موسسات انتفاعي وابسته به دولت 1401/11/01 خزانه داري كل كشور
18 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 155380/ت60595هـ مورخ 26 آبان 1401 موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (65) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران». 1401/11/01 رییس مجلس
19 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 153843/ت 60032هـ مورخ 24 آبان 1401 1401/11/01 رییس مجلس
20 تعيين وزارت كشور و معاونت حقوقي رييس جمهور به عنوان نمايندگان دولت در تصويب طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات ، وظايف و اننخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران 1401/10/28 هيات وزيران
21 تعيين شرح مجاز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور 1401/10/28 هيات وزيران
22 مصوبه هيات وزيران درخصوص طبقه بندي بنگاههاي موضوع جدول پيوست شماره 1 1401/10/28 هيات وزيران
23 آيين نامه اجرايي بند الف و ب ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به موسسات (صندوق هاي ) تضمين 1401/10/28 هيات وزيران
24 اصلاح تصويب نامه شماره 166051/ت 60460هـ مورخ 9 آذر 1401 موضوع پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 1401/10/28 هيات وزيران
25 آيين نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران 1401/10/28 هيات وزيران
صفحه از 6112 یافته ها در هر صفحه