عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 152758

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 30 تصويب نامه هيات وزيران كه عدم مغايرت آنها با قوانين محرز شده 1401/11/05 رییس مجلس
2 اصلاح عبارت ( خودروي سواري توليد داخلي ) به صورت عبارت ( خودروي توليد داخل ) در تصويبنامه شماره 139298/ت64054 ه مورخ 7 آبان 1401 1401/11/05 دبيرهيأت دولت
3 ابلاغ مصوبه تدوين سند آمايش فرهنگ 1401/11/05 ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور
4 بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات ذغال قالبي 1401/11/05 گمرك ايران
5 مصوبات يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا 1401/11/05 ستاد ملي مقابله با كرونا
6 بخشنامه گمرك درخصوص موضوع ساماندهي محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/05 گمرك ايران
7 بخشنامه گمرك درخصوص آيين نامه اجرايي هيات وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 1401/11/02 گمرك ايران
8 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 153843/ت 60032هـ مورخ 24 آبان 1401 1401/11/01 رییس مجلس
9 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 155380/ت60595هـ مورخ 26 آبان 1401 موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (65) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران». 1401/11/01 رییس مجلس
10 بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص ارسال فهرست شركتهاي زير مجموعه وزارت / شرك/ بانك / موسسات انتفاعي وابسته به دولت 1401/11/01 خزانه داري كل كشور
11 اصلاح تصويب نامه شماره 166051/ت 60460هـ مورخ 9 آذر 1401 موضوع پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 1401/10/28 هيات وزيران
12 تعيين شرح مجاز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور 1401/10/28 هيات وزيران
13 افزايش مبلغ كل سرمايه پذيره نويسي شده دولت در شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي وابسته به گروه بانك توسعه اسلامي توسط دولت 1401/10/28 هيات وزيران
14 تعيين وزارت كشور و معاونت حقوقي رييس جمهور به عنوان نمايندگان دولت در تصويب طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات ، وظايف و اننخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران 1401/10/28 هيات وزيران
15 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص مواد (28) و (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون ماليات هاي مستقيم 1401/10/28 سازمان امور مالياتي
16 اصلاحيه تصويبنامه شماره 168258/ت 60457ه مورخ 13 آذر 1401 1401/10/28 هيات وزيران
17 بخشنامه گمرك درخصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از 12% به 70% ارزش پايه صادراتي 1401/10/27 گمرك ايران
18 بخشنامه گمرك درخصوص دستور العمل ابلاغ الكترونيكي اوراق گمركي 1401/10/27 گمرك ايران
19 بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات،عبور( ترانزيت) و سوآپ نفت خام و ميعانات گازي 1401/10/26 گمرك ايران
20 مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار گوشت مرغ 1401/10/26 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
21 بخشنامه خزانه داري كل درخصوص مكلف بودن دستگاه هاي اجرايي وام گيرنده از محل اعتبارات عمراني 1401/10/26 خزانه داري كل كشور
22 بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ابلاغ مصوبات سومين جلسه شوراي نظارت مالي در خصوص مسووليت ذيحسابان 1401/10/26 خزانه داري كل كشور
23 مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار تخم مرغ 1401/10/26 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
24 بخشنامه گمرك درخصوص كاهش حقوق گمركي از 4% به 1% موضوع حكم جزء (2) بند(ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/10/26 گمرك ايران
25 بخشنامه گمرك درخصوص لغو مفاد بخشنامه هاي 6 دي 1390 درمورد رسيدگي به ارزش ماشين آلات و دستگاه هاي مستعمل 1401/10/26 گمرك ايران
صفحه از 3056 یافته ها در هر صفحه