قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مصوب 1379/01/21 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1379/01/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:2832 تاریخ ابلاغ:1379/02/05
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1379/02/27
شماره روزنامه رسمي:16070 تاریخ روزنامه رسمي:1379/02/11
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت دادگستري

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
مجمع تشخيص مصلحت نظام
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
ديوان محاسبات
اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان برنامه و بودجه
دفتر هيأت دولت
اداره كل حقوقي
اداره كل قوانين و مقررات كشور
اداره كل امور مجلس
روزنامه رسمي
وزارت كشور
وزارت امور خارجه