اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:196557/ت60805 هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/11/14
شماره روزنامه رسمي:22674 تاریخ روزنامه رسمي:1401/10/28
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت اطلاعات
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان برنامه و بودجه
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
معاونت علمي،فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
روزنامه رسمي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي