اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:192600/ت60761هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/18
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/11/10
شماره روزنامه رسمي:22670 تاریخ روزنامه رسمي:1401/10/24
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت علمي،فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دفتر هيأت دولت