اصلاح آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:192579/ت60767هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/18
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت اطلاعات
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان برنامه و بودجه
معاونت علمي،فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دفتر هيأت دولت