قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران

مصوب 1394/04/02 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1394/04/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:47667 تاریخ ابلاغ:1394/04/16
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1394/05/06
شماره روزنامه رسمي:20490 تاریخ روزنامه رسمي:1394/04/21
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور خارجه
سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح
اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور
امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
روزنامه رسمي
سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران