عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 152354

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 اصلاح تصويبنامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 23 آبان 1401 تبصره (1) ماده (2) و حذف تبصره هاي (3) و (4) ماده (4) 1401/09/06 هيات وزيران
2 اصلاح بند 9 ماده 1 آيين نامه مديريت، بهره برداري ، احداث و توسعه فرودگاههاي غيرنظامي 1401/09/06 هيات وزيران
3 بخشامه گمرك درخصوص ضوابط صادرات مواد معدني موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاك 1401/09/06 گمرك ايران
4 بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص عدم پذيرش مالي ناشي از اجراي احكام فاقد اعتبار در قوانين بودجه سنواتي به عنوان بدهي دولت 1401/09/05 وزارت امور اقتصادي و دارايي
5 بخشنامه گمرك درخصوص تبصره 3 ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد 1401/09/05 گمرك ايران
6 بخشنامه خط مشي ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه 1401/09/02 رئيس جمهور
7 اصلاح (بند 2) تصويبنامه شماره 138730/ت60180هـ مورخ 7 آبان 1401 1401/09/02 هيات وزيران
8 آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور 1401/09/02 هيات وزيران
9 مذاكره و انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيجر 1401/09/02 هيات وزيران
10 تدوين خط مشي ها و سياست هاي كلان برنامه پنج ساله هفتم توسعه 1401/09/02 سازمان برنامه و بودجه كشور
11 آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري 1401/09/02 وزيران عضو كارگروه اقتصاد ديجيتال
12 اصلاح ماده 18 آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه وزارت كشور 1401/09/02 هيات وزيران
13 اصلاح تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي بند ( ز ) اصلاحي تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/09/02 هيات وزيران
14 بخشنامه گمرك در خصوص ثبت سفارش كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 1401/09/01 گمرك ايران
15 مصوبه سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات مالكان خودروهاي گران قيمت 1401/09/01 سازمان امور مالياتي
16 بخشنامه خزانه داري كل در خصوص تكليف تعيين شده براي موديان مالياتي در صورت حساب هاي فروش كالا و ارائه خدمات، قراردادها و ساير اسناد مشابه توسط ارائه دهنده كالا و خدمات و گيرندگان آن 1401/08/30 خزانه داري كل كشور
17 تعيين عليرضا فخاري به عنوان استاندار تهران 1401/08/29 هيات وزيران
18 اصلاح تصويب نامه شماره 124537/ت 60055 هـ مورخ 16 مهر 1401 موضوع ثبت سفارش ، ورود ، ترخيص و شماره گذاري 2000 دستگاه آمبولانس اهدايي سازمان هاي بين المللي و خيرين 1401/08/29 هيات وزيران
19 تصويبنامه در خصوص انتصاب آقايان اكبر موسوي داور و مهدي رمضاني به عنوان رييس و عضو هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي 1401/08/29 هيات وزيران
20 تمديد شناورسازي ساعات كاري تا پايان سال 1401 1401/08/29 هيات وزيران
21 مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي اجراي طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي رفسنجان/بيرجند/مشهد (تابش) توسط وزارت نفت 1401/08/29 شوراي عالي اقتصاد
22 تعيين آقايان اصغر نادري، حميدرضا عدل و سعيد محمدزاده به عنوان اعضاي شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه 1401/08/29 هيات وزيران
23 موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري اندونزي 1401/08/29 هيات وزيران
24 بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص ساز و كار ثبت اطلاعات بدهي و مطالبات ميان دوره 1401/08/28 خزانه داري كل كشور
25 بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص ساز و كار ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات ميان دوره 1401/08/28 خزانه داري كل كشور
صفحه از 6095 یافته ها در هر صفحه