عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 126281

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مجوز ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با شركت صنايع نفت و گاز سرو براي طراحي پايه واحد با ظرفيت ده هزار بشكه در روز 1401/06/29 هيات وزيران
2 بخشنامه گمرك درخصوص صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1401/06/27 گمرك ايران
3 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي 1401/06/27 گمرك ايران
4 بخشنامه خزانه داري كل درخصوص تكميل فرآيند احصاي سامانهاي (سيستمي ) اطلاعات به روز بدهي ها و مطالبات 1401/06/27 خزانه داري كل كشور
5 بخشنامه گمرك درخصوص شركت سپهر خودرو زنجان 1401/06/24 گمرك ايران
6 تعيين شهرستان جهرم ( استان فارس ) براي ماه هاي خرداد، تير ، مرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير ( 1 ) و براي ماه هاي ارديبهشت و مهر به عنوان منطقه گرمسير ( 3 ) 1401/06/23 هيات وزيران
7 اصلاح آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/06/23 هيات وزيران
8 مصوبه هيات وزيران درخصوص م1سافرت وزير نفت به كشور ازبكستان 1401/06/23 هيات وزيران
9 موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي 1401/06/23 هيات وزيران
10 بخشنامه گمرك درخصوص شركت ايران دوچرخ 1401/06/23 گمرك ايران
11 حذف تبصره ماده 10 آيين نامه توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت 1401/06/23 هيات وزيران
12 بخشنامه گمرك درخصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1401/06/23 گمرك ايران
13 بخشنامه گمرك درخصوص استعلامات مواد 47 و 74 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1401/06/23 گمرك ايران
14 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم 1401/06/22 سازمان امور مالياتي
15 بخشنامه گمرك درخصوص فهرست شركت هاي ضدعفوني و دفع آفات نباتي مجاز كشور 1401/06/22 گمرك ايران
16 بخشنامه گمرك درخصوص ايجاد مجدد گمركات تخصصي ترخيص پارچه 1401/06/22 گمرك ايران
17 بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت نيرو موتور سامان 1401/06/21 گمرك ايران
18 اصلاح تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اختصاص اعتبار براي شهرستان فيروزكوه به صورت تملك دارايي سرمايه اي براي شهرستان دماوند 1401/06/21 هيات وزيران
19 بخشنامه گمرك درخصوص شركت كبير موتور پارس 1401/06/21 گمرك ايران
20 بخشنامه گمرك درخصوص شركت نيرو موتور سهند 1401/06/21 گمرك ايران
21 مصوبه هيات وزيران درخصوص فعال كردن ظرفيت هاي اقتصادي مشترك با كشورهاي مربوط و كشورهاي همسايه توسط دستگاه هاي اجرايي 1401/06/20 هيات وزيران
22 بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت مربوط به شركت توسن محركه شرق 1401/06/20 گمرك ايران
23 مصوبه هيات وزيران درمورد آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/06/20 هيات وزيران
24 تخصيص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشي از زمين لرزه در شهرستان هاي بستك و بندر لنگه استان هرمزگان 1401/06/20 هيات وزيران
25 تخصيص اعتبار به منظور جبران اثرات خشكسالي بر حقابه داران حوضه زاينده رود استان اصفهان 1401/06/20 هيات وزيران
صفحه از 5052 یافته ها در هر صفحه