عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 153943

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه خزانه داري كل در خصوص ماده (9) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها 1401/12/21 خزانه داري كل كشور
2 آيين نامه حمايت از توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه ورزش و جوانان 1401/12/20 هيات وزيران
3 بخشنامه خزانه داري كل درخصوص اجراي شيوه نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 15492/ت59748 ه مورخ 4 ارديبهشت 1401 1401/12/16 خزانه داري كل كشور
4 بخشنامه گمرك درخصوص تغيير نام شركت پالايش نفت رازي به پارس پالايش دانا 1401/12/16 گمرك ايران
5 اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بردرآمد در چهارچوب متن پيوست بين ايران و پاكستان 1401/12/14 هيات وزيران
6 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 36 تصويبنامه هيات وزيران كه در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده 1401/12/14 رییس مجلس
7 الحاق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به عنوان جز (ف) بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26 اسفند 1383 1401/12/14 هيات وزيران
8 اصلاح تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم 1401/12/14 هيات وزيران
9 پيش نويس سند الحاقي ( پروتكل ) ايجاد ركن و ساز و كار دائمي حل و نفصل اختلافات سرمايه گذاري به موافقت نامه ارتقاء حمايت و تضمين سرمايه گذاري في مابين كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي 1401/12/14 هيات وزيران
10 الحاق مجوز ضريب بازيافت سي و پنج درصد مبني بر بند (پ) ماده (2) شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع بند(2) تصويبنامه شماره 69978/ت53421هـ مورخ 10 شهريور 1395 1401/12/14 هيات وزيران
11 آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي 1401/12/14 هيات وزيران
12 الحاق شماره ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور 1401/12/14 هيات وزيران
13 قرار گرفتن مبالغي به صورت تملك دارايي سرمايه اي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1401/12/14 هيات وزيران
14 حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از 3577 و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي مفروز و مجزي شده از 6834 واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان دراستان سمنان واگذار شده از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور 1401/12/14 هيات وزيران
15 تعيين مبلغ هشتاد هزار ميليارد ريال در مورد اجرا و تكميل طرح هاي اصلاح نقاط حادثه خير در راه هاي برون شهري، تجهيز و تقويت علايم راهها ، تقويت و تكميل شبكه هاي امدادرساني و ديگر طرح هاي موثر در كاهش تصادفات جاده اي با تشخيص كميسيون ايمني راه هاي كشور 1401/12/14 هيات وزيران
16 اصلاح تصويبنامه شماره 66612/ت55686ه تاريخ 30 مرداد 1398 1401/12/14 هيات وزيران
17 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت تصويب نامه هيات وزيران با موضوع اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اردبيل 1401/12/13 رییس مجلس
18 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري 1401/12/13 رییس مجلس
19 مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درخصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع بخش پاياني بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 1401/12/13 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
20 پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت با نظارت سازمان مديريت بحران بين كشاورزان آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه شهرستان مهران استان ايلام 1401/12/10 واحد تدوين دفتر هيأت دولت
21 تسويه و تهاتر بدهي شركت هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو 1401/12/10 هيات وزيران
22 آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها 1401/12/10 هيات وزيران
23 تعيين علي زارعي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند 1401/12/10 هيات وزيران
24 تعديل مبالغ مندرج درماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند (ب) ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 1401/12/10 هيات وزيران
25 خريد خوردو سواري توليد داخل توسط پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزي 1401/12/10 هيات وزيران
صفحه از 6158 یافته ها در هر صفحه