عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 152778

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه گمرك درخصوص ارزيابي و بررسي دقيق اسناد در رابطه با اظهار و ترخيص محصول نونيل ساليسيل الدوكسيم با ساير كدهاي تعرفه اي غير مرتبط 1401/11/10 گمرك ايران
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبه درمورد معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي بابت ورود ارز ( اعم از اسكناس و حواله) 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه گمرك درخصوص صورتجلسه مورخ 19 دي 1401 كارگروه اقتصادي واردات خودرو د رمورد تعيين سود بازرگاني علي الحساب خودرو 1401/11/08 گمرك ايران
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص پذيرش هزينه پرداختي بابت بيمه هاي درمان تكميلي به شركت هاي بيمه براي جبران هزينه هاي درمان كاركنان در حساب مالياتي 1401/11/08 سازمان امور مالياتي
5 ابلاغ مصوبه تدوين سند آمايش فرهنگ 1401/11/05 ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور
6 مصوبات يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا 1401/11/05 ستاد ملي مقابله با كرونا
7 بخشنامه گمرك درخصوص موضوع ساماندهي محصولات صنعت پتروشيمي 1401/11/05 گمرك ايران
8 اصلاح عبارت ( خودروي سواري توليد داخلي ) به صورت عبارت ( خودروي توليد داخل ) در تصويبنامه شماره 139298/ت64054 ه مورخ 7 آبان 1401 1401/11/05 دبيرهيأت دولت
9 بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات ذغال قالبي 1401/11/05 گمرك ايران
10 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 30 تصويب نامه هيات وزيران كه عدم مغايرت آنها با قوانين محرز شده 1401/11/05 رییس مجلس
11 موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و جمهوري سيشل 1401/11/02 هيات وزيران
12 بخشنامه گمرك در خصوص آيين نامه اجرايي هيات وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 1401/11/02 گمرك ايران
13 اختصاص مبلغ 500000000000 ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي 1401/11/02 هيات وزيران
14 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 153843/ت 60032هـ مورخ 24 آبان 1401 1401/11/01 رییس مجلس
15 بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص ارسال فهرست شركتهاي زير مجموعه وزارت / شرك/ بانك / موسسات انتفاعي وابسته به دولت 1401/11/01 خزانه داري كل كشور
16 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 155380/ت60595هـ مورخ 26 آبان 1401 موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (65) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران». 1401/11/01 رییس مجلس
17 تخصيص هفتصد و يازده ميليارد ريال به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري به منظور مديريت و عمليات پايدارسازي روستاي افسرآباد شهرستان اردل در مواجه با پديده زمين لغزش 1401/10/28 هيات وزيران
18 مصوبه هيات وزيران درخصوص طبقه بندي بنگاههاي موضوع جدول پيوست شماره 1 1401/10/28 هيات وزيران
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص مواد (28) و (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون ماليات هاي مستقيم 1401/10/28 سازمان امور مالياتي
20 آيين نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران 1401/10/28 هيات وزيران
21 اصلاح تصويب نامه شماره 168258 /ت60457هـ مورخ 13 /09 /1401 [با موضوع تعيين كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)] 1401/10/28 هيات وزيران
22 آيين نامه اجرايي بند الف و ب ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به موسسات (صندوق هاي ) تضمين 1401/10/28 هيات وزيران
23 افزايش مبلغ كل سرمايه پذيره نويسي شده دولت در شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي وابسته به گروه بانك توسعه اسلامي توسط دولت 1401/10/28 هيات وزيران
24 اصلاح تصويب نامه شماره 166051/ت 60460هـ مورخ 9 آذر 1401 موضوع پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 1401/10/28 هيات وزيران
25 تعيين شرح مجاز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور 1401/10/28 هيات وزيران
صفحه از 6112 یافته ها در هر صفحه