امروز 1397/11/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
1397/11/17

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
1397/11/17

طرح دفاتر اسناد رسمی
1397/11/17

طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه
1397/11/16

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
1397/11/14

طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی
1397/11/14

طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان
1397/11/02

طرح سهمیه بندی بنزین
1397/11/02

طرح استفساریه جزء (4) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
1397/11/02

طرح استفساریه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
1397/11/02

طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/10/23

طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف
1397/10/23

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
1397/10/19

طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله
1397/10/15

طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت «فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی»
1397/10/09

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی
1397/10/04

طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی
1397/10/04

طرح اصلاح ماده (22) و تبصره (3) مربوط و الحاق دو تبصره به آن و همچنین الحاق ماده (27) مکرر و چهار تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری
1397/10/02

طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)
1397/10/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور
1397/10/02


صفحه1از9