نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 36570/ت55939هـ مورخ 1400/04/05 هيأت وزيران (تعيين حدود انتشار امواج و پرتوهاي موضوع ماده (30) قانون هواي پاك)

مصوب 1400/06/07
پرده زمانی: مرحله تصویب:

null

شماره ۴۶۹۵۷/هـ ب - ۱۴۰۰/۶/۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵، موضوع: «تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده(۳۰) قانون هوای پاک »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به تبصره ماده(۳۰) «قانون هوای پاک» ـ مصوب ۱۳۹۶ـ که مقرّر می‌دارد: «حدود تعیین‌شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده(۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸... تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، بنابراین، ماده(۳) مصوبه که تعیین حدود پرتو‌های یون‌ساز در هوای آزاد را به سازمان انرژی اتمی سپرده و تصویب هیأت وزیران را برای آن لازم ندانسته است، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف