بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت 125 و 150 سي سي

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت 125 و 150 سي سي  
مصوب 1400,06,07

با سلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 119950 /60 مورخ 10 /5 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت 125 و 150 سي سي و دوچرخه هاي سايز 16، 20، 24، 26 و 27 چند سرعته بانضمام نامه شماره 3050 – ZK مورخ 22 /4 /1400 توليدي شركت زمرد كوير به شناسه ملي 10260218058 به ميزان و مطابق جدول ذيل نامه صدرالاشاره، درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط به قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه اعلام مي گردد. ضمناً تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريور ماه سال 1400 ميباشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل دفتر واردات