راي شماره 1108 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 46 تعرفه تصويبي لايحه عوارض شهرداري سرعين مصوب شوراي اسلامي سرعين

مصوب 1399/09/18
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.