تصويب نامه در خصوص عضويت مهدي نقوي، امين افقي و غلامحسين مظفي به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، انزلي و كيش

مصوب 1397/09/11 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.