بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور