عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 147553

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه گمرك درخصوص ارسال اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت هاي برقي و انژكتوري 1400/04/19 گمرك ايران
2 مصوبه وزارت صنعت ‌،معدن و تجارت درخصوص نحوه اجراي ماده 45 آيين نامه اجرايي قانون معادن 1400/04/19 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
3 بخشنامه گمرك درخصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) 1400/04/19 گمرك ايران
4 بخشنامه گمرك درخصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1400/04/19 گمرك ايران
5 بخشنامه گمرك درخصوص ارسال فهرست كالايي مندرج در IPI 1400/04/19 گمرك ايران
6 بخشنامه گمرك درخصوص ارسال نتايج استاندارد سازي محصولات توليدي شركتهاي پترو يزدان كوير يزد ، نورشيمي طاها ، روغن موتور فرزام ساز مراغه و نتايج كد گذاري عمومي برش گيري حاصل از ميعانات گازي پارس جنوبي 1400/04/19 گمرك ايران
7 بخشنامه گمرك درخصوص شركت هاي مجاز به صادرات شيشه 1400/04/19 گمرك ايران
8 تفويض اختيارات هيات وزيران درمورد مديريت برق 1400/04/16 هيات وزيران
9 صدور مجوز اخذ خريد دو دستگاه پژو پارس و دو دستگاه سمند 1400/04/16 هيات وزيران
10 ايجاد 10 پست سازماني در وزارت ميراي فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي اختصاص به موزه يادمان روساي جمهوري 1400/04/16 هيات وزيران
11 كاهش و منظم نمودن اعمال خاموشي مشتركان خانگي و تجاري و جلوگيري از خاموشي گسترده در شبكه برق كشور 1400/04/16 هيات وزيران
12 تامين آب كشاورزي اضطراري از طريق لايروبي، مرمت و بازسازي قنوات، تاسيسات و تجهيزات آبي شبكه آبياري، ايستگاه پمپاژ،مرمت و بازسازي كانالهاي عمومي 1400/04/16 هيات وزيران
13 تامين آب كشاورزي اضطراري از طريق لايروبي ، مرمت و بازسازي قنوات ، تاسيسات و تجهيزات آبي شبكه آبياري ، ايستگاه پمپاژ ، بندهاي انحرافي ، مرمت و بازسازي كانالهاي عمومي و سردهنه هاي كشاورزي و آب بندان ها، پوشش انهار ، انتقال آب لوله 1400/04/16 هيات وزيران
14 صدور مجوز اخذ خريد دو دستگاه پژو پارس و دو دستگاه سمند 1400/04/16 هيات وزيران
15 بازسازي بخش هاي خسارت ديده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تاسيسات زيربنايي ناشي از زلزله 29 فروردين شهرستان گرمه از توابع استان خراسان شمالي 1400/04/16 هيات وزيران
16 بازسازي بخش هاي خسارت ديده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تاسيسات زيربنايي ناشي از زلزله 29 فروردين شهرستان گناوه استان بوشهر 1400/04/16 هيات وزيران
17 آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره ماده 18 واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/04/16 هيات وزيران
18 نظر رئيس مجلس در خصوص هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 1400/04/16 رییس مجلس
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دادنامه مبني بر ابطال بند ثالثا ماده 2 آيين نامه اجرايي بندهاي الف و ب ماده 127 قانون ماليات هاي مستقيم 1400/04/15 سازمان امور مالياتي
20 ابلاغ مصوبات يكصد و بيستمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 1400/04/15 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
21 تقسيمات كشوري در دهستان زهك بخش مركزي شهرستان زهك شهرستان زابل 1400/04/13 هيات وزيران
22 تبديل روستاي بريس دهستان سند ميرثوبان بخش مركزي شهرستان دشتياري از استان سيستان و بلوچستان به شهر و تغير مركز دهستان پيرسهراب 1400/04/13 هيات وزيران
23 افزايش امتيازات گروه هاي شغلي تصويبنامه شماره 121312 /ت 53133 هـ مورخ 4 دي 95 از ابتداي سال 1400 1400/04/13 هيات وزيران
24 بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي درخصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي (مقاطع طويل) 1400/04/13 گمرك ايران
25 تبديل شدن سيب سوران از استان سيستان و بلوچستان به شهر و تغير مركز دهستان پسكوه بخش مركزي شهرستان سيب سوران به روستاي كهن كريم 1400/04/13 هيات وزيران
صفحه از 5903 یافته ها در هر صفحه