عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 146508

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه درخصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1400 1400/01/23 هيات وزيران
2 مصوبه درخصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجراي بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 1400/01/21 سازمان امور مالياتي
3 مصوبه گمرك درخصوص انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات 1400/01/21 گمرك ايران
4 مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد درخصوص يكصد و دوازدهمين جلسه 1400/01/21 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
5 تصويب نامه درخصوص مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي 1400/01/18 هيات وزيران
6 بخشنامه امورمالياتي درخصوص قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/01/18 سازمان امور مالياتي
7 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22 آذر 94 هيات وزيران 1400/01/18 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص باسازي بخش هاي خسارت ديده ناسي از زلزله استان كهگيلويه و بوير احمد 1400/01/18 هيات وزيران
9 تصويب نامه درخصوص اخذ حقوق ورودي، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي 1400/01/18 هيات وزيران
10 نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت 1400/01/17 رییس مجلس
11 مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث 1400/01/16 شوراي عالي بيمه
12 مصوبه در خصوص ارسال اصلاح مواد 25 و 26 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني 1400/01/16 گمرك ايران
13 تصويب نامه درخصوص آيين نامه موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده مختلف 1400/01/15 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص روستاي چنار بخش زاوين شهرستان كلات استان خراسان رضوي 1400/01/15 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص بخش فيرورق شهرستان خوي استان آذربايجان غربي 1400/01/15 هيات وزيران
16 ورود يك هزار دستگاه رايانك تبلت اهدايي براي بهره مندي دانش آموزان ايتام و بي بضاعت از آموزش مجازي در مناطق محروم 1400/01/15 هيات وزيران
17 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي 1400/01/15 هيات وزيران
18 تصويب نامه درخصوص نحوه و تعيين و مرجع وضع عوارض نوشابه هاي گازدار تغيير نموده 1400/01/15 هيات وزيران
19 تصويب نامه درخصوص شهرستان اسان طبس استان خراسان جنوبي مركز دهستان ديهوك به روستاي اصفهك 1400/01/15 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص روستاي گرماب مركز دهستان طاغنكوه شهرستان فيروزه استان خراسان رضوي 1400/01/15 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص شهرستان فريدونشهر استان اصفهان بخش موگويي از تركيب دهستان هاي پيشكوه 1400/01/15 هيات وزيران
22 تصويب نامه در خصوص ملحق شدن روستاي عباس اباد ضرغام دهستان شريف اباد بخش شريف اباد شهرستان پاكدشت استان تهران به شريف اباد 1400/01/15 هيات وزيران
23 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويب نامه شماره 85622 /ت 54076 هـ‌ مورخ 15 /7 /1396 1400/01/15 هيات وزيران
24 تصويب نامه در خصوص بودجه سال 1400 سازمان هاي مناطق ازاد تجاري -صنعتي كيش و قشم و شركتهاي تابع انها و اصلاحيه بودجه سال 1399 1400/01/15 هيات وزيران
25 تصويب نامه درخصوص ويرايش كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت موضوع تصويب نامه شماره 70358 /ت 54240 هـ مورخ 9 /6 /1396 1400/01/11 هيات وزيران
صفحه از 2931 یافته ها در هر صفحه