عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 122552

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال نسخه اصلاحي ابلاغي «دستورالعمل تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي» به شبكه بانكي كشور 1400/02/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شم اره 1911 مورخ 12 اسفند 1399 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 26 اسفند 1397 شوراي عالي مالياتي ابلاغ شده طي بخشنامه شماره 200/98/9 مورخ 7 ارديبهشت 1398 1400/02/12 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مورد اشخاص مجاز به فعاليت در مناطق مذكور 1400/02/12 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص سود علي الحساب پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري مجاز به سپرده گذاران 1400/02/11 سازمان امور مالياتي
5 بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطاي چك موردي 1400/02/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6 بخشنامه بانك مركزي در خصوص اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور 1400/02/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بنده (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/02/08 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص اصلاحيه عبارت (پس از پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي) به عبارت (از محل اعتبارات مصوب مربوط) 1400/02/08 هيات وزيران
9 مصوبه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملكرد سال 1399 دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1400/02/08 سازمان امور مالياتي
10 مصوبه بانك مركزي در خصوص اهم تكاليف شبكه بانكي كشور مقرر در قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/02/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
11 مصوبه گمرك در خصوص ابلاغ احكام و رديف هاي درآمدي قانون بودجه 1400/02/06 گمرك ايران
12 مصوبه بيمه مركزي درخصوص جلسه مورخ 30 فروردين 1400 شوراي عالي بيمه درمورد اجراي بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 140 كل كشور 1400/02/06 شوراي عالي بيمه
13 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (هـ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/02/05 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص اصلاحيه ماده 17 آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار 1400/02/05 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور سازمان / واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري هاي كشور و درجه سخت و زيان آور بودن اين مشاغل 1400/02/05 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص تعيين هزينه‌هاي جبراني افت سفره‌هاي آب زيرزميني در سال 1399 براي چاههاي مورد نظر 1400/02/05 هيات وزيران
17 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 5 مكرر قانون صدور چك موضوع تصويبنامه شماره 72208/ت 56579هـ مورخ 12 شهريور 98 1400/02/05 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي 1400/02/05 هيات وزيران
19 بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي در خصوص ارسال نامه دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع صادرات رب گوجه فرنگي و شيرخشك 1400/02/01 گمرك ايران
20 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بخشنامه درمورد معافيت سالانه حقوق و همچنين نرخ ماليات بردرآمد حقوق سال 1400 1400/02/01 سازمان امور مالياتي
21 تامين اعتبار براي رفع تنش آب شرب برخي شهرهاي استان بوشهر و تكميل پروژه آبرساني 1400/02/01 هيات وزيران
22 مصوبه امور مالياتي در خصوص معافيت فروش اقساطي و سود فروش اقساطي سهام شركتهاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي از ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات بر درآمد 1400/02/01 سازمان امور مالياتي
23 بخشنامه امور مالياتي درخصوص نحوه اخذ ماليات از سيگار و تنباكوي قليان توليدي و وارداتي 1400/02/01 سازمان امور مالياتي
24 تصويب نامه در خصوص پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي براي افزايش سقف تسهيلات بانكي براي بازسازي و مقاوم سازي اماكن مسكوني مناطق خسارت ديدهاز سيل و زلزله با راهبري بانك مركزي از طريق بانك هاي عامل با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1400/02/01 هيات وزيران
25 منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام 1400/02/01 هيات وزيران
صفحه از 2452 یافته ها در هر صفحه