اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 27026 /ت58818هـ مورخ 11 /3 /1400

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/06/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60456/ت59153هـ تاریخ ابلاغ:1400/06/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نفت
وزارت نيرو
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت راه و شهرسازي
وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت كشور
وزارت دادگستري
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت