تصويب نامه در خصوص قرارداد اجاره اماكن در اختيار بخش خصوصي با توجه به محدوديتهاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:91979/ت58146هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/17
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/09/03
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي
وزارت ورزش و جوانان
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت آموزش و پرورش
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس هيئت دولت
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي