تامين اعتبار براي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در تعدادي از استانها

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/05/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:49160/ت57829هـ تاریخ ابلاغ:1399/05/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/05/06
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
استانداري خوزستان
استانداري خراسان رضوي
استانداري سيستان و بلوچستان
استانداري آذربايجان شرقي
استانداري كرمان