لغو تصويب نامه شماره 4688/ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [موضوع تصويب نامه اصلاح ماده 15 اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ]

مصوب 1399/04/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/04/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:41697/ت57813هـ تاریخ ابلاغ:1399/04/21
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/05/06
شماره روزنامه رسمي:21943 تاریخ روزنامه رسمي:1399/04/28
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نفت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت