آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي

مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاريخ تصويب:1397/12/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:176818/ت56173هـ تاریخ ابلاغ:1397/12/28
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1398/01/15
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت اطلاعات
وزارت كشور
وزارت دادگستري
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت راه و شهرسازي
وزارت نفت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري