اصلاح جدول بند (4) تصويب‌نامه شماره 120386/ت55964هـ مورخ 1397/09/13 (با موضوع تصويب نامه در خصوص تعيين حق الامتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور) ماهواره اي مخابراتي تا پايان سال 1398)

مصوب 1397/12/01 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/12/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:162240/ت56296هـ تاریخ ابلاغ:1397/12/05
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/12/25
شماره روزنامه رسمي:21546 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/09
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان امور اداري و استخدامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي