آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌ اي و مهارتي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:159003/ت55457هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/12/25
شماره روزنامه رسمي:21546 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/09
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي