آيين‌نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش‌هاي ژن‌شناسي (ژنتيك)

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:159007/ت54769هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/29
شماره روزنامه رسمي:21546 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/09
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بهزيستي كشور
كميته امداد امام خميني

گیرندگان رونوشت


دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي