بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي

مصوب 1397/10/06 معاون اول رئيس جمهور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:معاون اول رئيس جمهور تاريخ تصويب:1397/10/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:55909/131857 تاریخ ابلاغ:1397/10/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/10/06
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت